سردوش فشارشکن

کد محصول 243
موجودی انبار موجود

سردوش حمتم قطعه ای است که به علم دوش متصل می گردد، در واقع علم دوش آب را به سمت سردوش هدایت می کند و آب با الگوی خاصی از از سردوش خارج می گردد.

محصولات مرتبط

+